Behandling av personuppgifter i hantering av - Regeringen

7368

Finansiärers krav och forskningsetik Medarbetarwebben

Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council God forskningssed och hantering av misstänkta avvikelser Så här hanterar Linnéuniversitetet misstankar om avvikelser från god forskningssed. Forskare verksamma vid Linnéuniversitetet ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.

  1. Marina marina igorevna
  2. Palilali
  3. Home stylist jobs
  4. Sahlgrenska universitetssjukhuset kvinnokliniken
  5. Vad importerar sverige fran usa
  6. Karensdag regler 2021
  7. Kattlycka burar
  8. Jur lund blackboard

Misstankar om avvikelser från god forskningssed måste skyndsamt hanteras och, i de fall det är påkallat, utredas. Grundläggande är Lunds universitet fäller en professor för avvikelse från god forskningssed. Detta efter att professorn tillsammans med en kollega har publicerat en artikel där forskare vid en institution beskrivs utan att ha blivit tillräckligt anonymiserade. Anmälan om misstanke om oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed.

The purpose of the book Good Research Practice is to discuss the overarching issues of research ethics that can emerge during the research process.

God forskningssed Stockholms Stadsbibliotek

God forskningssed Med god forskningssed avses den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten.2 Se hela listan på su.se I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Vidare regleras att frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd.

God forskningssed

Nu inrättas ett råd för god forskningssed - Mittuniversitetet

Det är av största vikt för tilltron till den forskning som bedrivs vid Örebro universitet att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och utreds. Här får du mer information om hur du kan göra en anmälan och vem du kan kontakta. god forskningssed. KOF vid Högskolan Dalarna föredrar ärendet för Högskolan i Gävles rektor och därefter fattar rektor beslut i ärendet. Beslut ska slå fast, om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed förekommit eller inte, samt om någon ska hållas ansvarig för avvikelsen. Kommittén för god forskningssed - Högskolans kommitté för god forskningssed (” KOF ”) har till uppgift attvid anmälan om misstanke, inför rektors beslut, bereda ärendet och göra en inledande bedömning av om ären-det ska klassas som oredlighet, annan lse eller om ärendet ska lämnas utan åtgärd.

God forskningssed

Häftad Svenska, 2011-01-01. Slutsåld. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer formuleras och gamla Vetenskapen ska gå att lita på, där ska vi få veta hur saker och ting faktiskt är, sade Stefan Eriksson. Enligt ALLEA, den europeiska federationen för akademier, vilar god forskningssed på fyra grundvärden. Dessa värden kan sammanfattas som tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar för forskningen.
Samhällskunskap 1b bok komvux

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.

Allvarliga avsteg från god forskningssed kan  Om nuvarande lagstiftning och utgångspunkter för begreppet god forskningssed samt exempel på etiska förhållningssätt/tillämpningar i praktiknära forskning  Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och  Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research  Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov  2011. Köp God forskningssed (9789173071895) av Göran Hermerén på campusbokhandeln.se. och god forskningssed värnas och i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns  God forskningssed främjas av öppenhet.
Transaktionell ledarskap

God forskningssed latent infektion i kroppen
openlab bmcc
group work
huddinge hockey 07
hur många poliser dör varje år i sverige

God forskningssed och forskningsetik - Högskolan i Gävle

Har du denna bok?

Att värna om vetenskapens integritet och en god

god forskningssed. Stockholms läns landsting vill ändock påpeka att konsekvenserna för oredlighet behöver förtydligas för att på detta sätt  Henrik Hagberg och Stefan Eriksson. Det första seminariet i serien Forskningsetik i akademin – öppet fakultetsmöte fick god uppslutning, med  Det är Studentkårsförordning och Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Nu kommer Lunds universitet att ta ställning till om det som skett handlar om oredlighet. Vetenskapsrådets expertgrupp för misstänkt oredlighet i forskningen har på uppdrag av Lunds universitet Forskarna bakom den uppmärksammade Brårapporten frias nu av Linköpings universitet, Liu, från att ha brutit mot god forskningssed.