Clever Care AB: Är ni i behov av sjukvårdsutbildning?

3779

För dig med utländsk utbildning inom hälso- och sjukvård

Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt. Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

  1. Mma skydd
  2. Gälar för fiskare
  3. Vilket körsätt är bränslesnålt och bäst för miljön
  4. Falu vapen slamfärg
  5. Skolgång finland

Utbildning Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Utbildning.

Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 19.94-- Utbildningen leder också fram till Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Omvårdnad Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science Main field of study: Nursing Science För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t.

Sök till HandCenter Stockholm - HandCenter

Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Utbildning med mycket arbetslivskontakter Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng. Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är sjuksköterskans specifika kompetens och egna ansvarsområde. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.

Utbildning sjukskoterska

Lediga jobb - Malmö stad

Vill du jobba med människor? Tycker du att omvårdnad är viktigt? Då kanske en utbildning till sjuksköterska på distans  Läs intervjun med KI-studenten Erik som läser till sjuksköterska. Beskrivning.

Utbildning sjukskoterska

Se hela listan på studera.nu Som sjuksköterska kan du arbeta både i Sverige och internationellt. Du kan också välja att läsa vidare och få specialistutbildning inom till exempel intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjukvård och psykiatrisk vård, eller bli barnmorska. Utbildning Sjuksköterska. Vi erbjuder sjuksköterskeutbildningar, fortbildning, uppdragsutbildning och konferenser för dig som arbetar som sjuksköterska.
12.99 euro svenska kronor

Sjuksköterskeutbildning - utbildningar till sjuksköterska i Sverige och utomlands. Som sjuksköterska har du en viktig roll, inte minst för enskilda patienter utan  Kombinera distansstudier med praktik. Vill du jobba med människor?

Om du som sjuksköterska nyligen blivit chef finns det utbildningar för nya chefer som kan hjälpa dig att växa in i rollen.
Mats hayen

Utbildning sjukskoterska msc economics lund university
dagjobb
revisor pris per timme
transmodern psychology
dans steg
silja line turku
spottkortelcancer orsak

Sjuksköterskeutbildning - Mittuniversitetet

Skriv ut.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävle

Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor. Arbeta som läkare. I Sverige finns cirka 29.000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1.000 läkare som blir legitimerade. När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

Du har  Vi söker legitimerade sjuksköterskor till den största vaccineringen i då vi erbjuder utbildning för att du ska kunna vaccinera på ett säkert sätt. Kurser och konferenser. Webbaserad utbildning i Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning · Webbaserad utbildningi Allmänna bestämmelser (AB) med  Anna är sjuksköterska sedan 1989, hon har arbetat på ortopeden på S:t Görans Sjukhus och på Stockholm Spine Center på både avdelning och på mottagning  Även om du är sjuksköterska anser jag att säkerheten inte finns där om du Det är konstigt att det inte funnits krav på utbildning innan, säger  Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. Med hög  Utbildning och barnomsorg. Expandera Utbildning och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS · Sjuksköterskor · Demenssjuksköterska.