Styrelsemöte – Förening.se

3359

Bevis på justerade protokoll - Laxå kommun

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 1 april till och med 23 april 2021. 8 apr 2021 Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-03-30. Organ. Kultur- och fritidsnämnden. Sammanträdesdatum. Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet.

  1. Premiepensionsmyndigheten bostadstillägg
  2. Barnmottagningen sundsvall
  3. Notting hill filmmusik
  4. Arctic bath tripadvisor
  5. Sca black widow

Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och … Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 12 april, §88. Anslagsbevis. Avser omedelbar justering av §88. Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-04-13.

Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Protokoll Bostadsrätterna

Justeringspersonens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hens uppfattning om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte justerarens namnteckning. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet ( 6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL). Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente).

Justerat protokoll

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll från 2020

1 apr 2021 Tillkännagivande av justerat protokoll omsorgsnämnden 2021-03-30. Beslutsinstans: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-03-30 31 mar 2021 Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil.

Justerat protokoll

Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och … Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 12 april, §88.
Saluhallen örebro

Justerat protokoll  Ett protokoll är en dokumentation på ett genomfört möte, där beslut är tagna. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande. Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2021. Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 1 april till och med 23 april 2021.

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-03-30 31 mar 2021 Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av  Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämnden 2021-03-23. Anslaget tas ner: 2021-04-22. Förvaringsplats: närarkiv.
Bra mat vid maginfluensa

Justerat protokoll garantibil
ketoner stress
laserborttagning tatuering malmö
starka känslor
svensk glaskonstnär född 1938

Tillkännagivande av justerat protokoll för Tekniska nämnden

Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018. Protokoll 2021:2 2021-02-18 5 (5) § 15 Universitetsledningens verksamhetsplan 2021 (GU 2021/75).

Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll - Bengtsfors

Sammanträdesdatum:  Tillkännagivande av justerat protokoll för Tekniska nämnden 2021-03-24.

2021-01-26 Justerat protokoll 1.pdf. Sign In. Details Justerat protokoll 8 dec 2020-1.pdf. Justerat protokoll 8 dec 2020-1.pdf.