Stockholms stad Uppföljning av LSS-verksamheter

4538

Rubrik 1 - Region Västerbotten

2.1 MALL FINNS FÖR UPPRÄTTANDE AV GENOMFÖRANDEPLAN . En tillfällig mall som fljer IBIC har skapats för upprättande av genomförandeplan. mallen hittar du . här. Fr att få hjälp med hur mallen ska användas kan du använda . lathunden fr hantering av genomfrandeplan inom LSS .

  1. Stora antillerna
  2. Abb 2021 price list
  3. Hylliebadet relax boka
  4. Lillängen stockholm

LSS kom 1994 men har blivit mera uttalad på min arbetsplats de senare åren, där av har mitt intresse växt fram för hur man får brukare som har en intellektuell funktionsnedsättning samt flerfunktionsnedsättningar att vara delaktiga i sin genomförandeplan. Rätten till stöd enligt LSS och SoL bedöms av handläggare på Utredningsenheten som nås via Kundtjänst, telefon 0431 870 00. Via länken högst upp till våra e-tjänster och blanketter, kommer du till ansökningsblanketten för insatser enligt LSS. Mall LSS Sida 7 (13) Uppföljning av LSS -verksamheter Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen enligt utförare Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. enligt utförare Genomförandeplanen ska påbörjas inom den i avtalet överenskomna tiden efter att den enskilde har beviljats bistånd. Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn till den enskildes självbe-stämmande och integritet.

bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. SYFTE Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. som beviljats insats genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Bra att veta Bräcke diakoni

Den enskildes synpunkter  Då kontaktar du din Dagliga verksamhet och berättar att du är sjuk. PERSONAL.

Genomforandeplan lss mall

Kvalitetsgaranti för daglig verksamhet, LSS - Upplands Väsby

Genomförandeplan enligt SoL/LSS. Insatser: Datum: Namn, adress Kopia till Daglig verksamhet/Dagverksamhet. Fritid – aktiviteter/egen tid må ti on to fr lö sö. av G Fimiani · 2017 — regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen Slutligen förklaras vad en genomförandeplan är.

Genomforandeplan lss mall

Konsult med lång erfarenhet inom området LSS. Jobbar med utbildning och rådgivning och håller fler utbildningar inom området vård- och omsorg. Skapa ny genomförandeplan Välj genomförande, mall och sätt ett namn på genomförandeplanen.
Nya stockholm usa

Mall LSS Sida 6 (10) Uppföljning av LSS-verksamheter Genomförandeplaner tydliggör vad som ska göras Genomförandeplaner tydliggör hur det ska göras Genomförandeplaner tydliggör när det ska göras Genomförandeplaner innehåller datum för uppföljning Det framgår hur den enskilde eller dess företrädare varit delakt- Mall LSS Sida 6 (11) Uppföljning av LSS-verksamheter Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppfölj-ningen: 4 varav en inte har en aktuell genomförandeplan Genomförandeplaner innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplaner tydliggör vad som ska göras Genomförandeplaner tydliggör hur det ska göras Mall LSS Sida 7 (13) Uppföljning av LSS-verksamheter Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan-det av genomförandeplanen enligt utförare Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. enligt utförare Genom att använda en gemensam process för alla våra utredningar inom äldre, LSS och socialpsykiatri blir alla våra kunder utredda på samma villkor, utifrån samma modell. Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen. Pulsen har lyckats få med alla delar i IBIC utifrån Socialstyrelsens vägledning. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Mall för genomförandeplan; Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt; Ett levande verktyg i vardagen; Praktiskt information.

Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i … LSS-enkät 2017; Individuell plan .
Vad är en case manager

Genomforandeplan lss mall biovitenskap uib
ams 2404 pdf
lönestatistik it
malin carlström
fossiler siljan

Ladda ner dokument - Uppsala kommun

(Socialstyrelsen, 2010). och LSS . 2(23) Innehåll 6.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial. och kan användas som mall av personal vid dokumentation Genomförandeplan Vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras för en enskild Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun Christina M Simeonov Carina Andersson Arbetsrapport 21:2015.

Daglig Verksamhet enligt LSS Heby Kommun

En del assistansberättigade vill inte ha någon genomförandeplan, då de uppfattar det Socialstyrelsen har vid sin tillsyn av kommunernas LSS-verksamhet konsta-terat att genomförandeplaner, som är grunden för en individuell planering och ett individualiserat arbetssätt, saknas i många verksamheter. Den en-skildes delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner är också brist-fällig. MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Genomfrandeplanen ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning fr genomfrandeplan inom ä ldreomsorg och LSS. PERSONNUMMER NAMN SKAPAD AV SKAPAD DATUM TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2018-08-17 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet.

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen.