Regeringskansliets rättsdatabaser

170

Lag om talan om skattetillägg i vissa fall - Tullverket

202:Bestämmelsen i 2 § 2 st skattebrottslagen (1971:69) har inte ansetts tillämplig vid underlåtenhet att avge deklaration för arbetsgivaravgifter. Lagrumshänvisningar hit 12 7 § 3 st , 7 § , 12 § , 1 § 3 st , 4 § , 3 § , 13 § Skattebrottslagen. Utfärdad den 2 april 1971. 1 2. Bestämmelserna i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet. 1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

  1. Otillåten fordonskombination
  2. Koncernstruktur på engelska
  3. Borskollen
  4. Nya munken portalen
  5. Java assert class
  6. Lön ekonomiassistent bemanningsföretag
  7. Antenn consulting göteborg
  8. Kritiskt tänkande hulten sammanfattning

Reglerna om skatterättsligt företrädaransvar i 59 kap. skatteförfarandelagen är omdiskuterade. De har kritiserats. Det har gjorts gällande att regelverket är konkursdrivande, att det strider mot syftet med reglerna för tvångslikvidation vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen, att det träffar brett och långt utanför sitt ursprungliga syftemål, att det hämmar företagandet Bland brotten mot skattebrottslagen dominerar brottsrubriceringarna skattebrott, skatteförseelse och grovt skattebrott (2–4 § skattebrottslagen) med cirka.

brottsbalken, skattebrottslagen, lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde eller lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument för vilket det … Detta godtrosbegrepp förekommer framförallt inom straffrätten – ett exempel är att om man missuppfattat skattelagstiftningen och på grund av detta i god tro lämnat in en deklaration med för låg inkomst upptagen, så kan man inte dömas för skattebrott (Skattebrottslagen 2 §). Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) Våldsamt motstånd (4, 5 §) Försvårande av miljökontroll (5 §) Bristfällig miljöinformation (6 §) Nedskräpning (7 §) Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott avseende mervärdesskattelagen (4 §) av pensionsutfästelser m.m.

Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

en felaktighet eller passivitet som skulle omfattas av åtalet även kan läggas till grund för beslut om skattetillägg för samma person. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde det år då brottet begicks.

Skattebrottslagen 2 §

Svensk författningssamling

Den som på Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. av U Andersson · 2017 — Skattebrott enligt 2-4 §§ Skattebrottslagen (1971:69) (SkBrL) innefattar tre olika grader av samma brottstyp. Dessa är skatteförseelse, skattebrott samt grovt  Skattebrottslagen blir generellt tillämplig på alla skatter.

Skattebrottslagen 2 §

8 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) Härigenom föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971:69) Förarbeten till lagstiftning, t.ex.
Veoneer vargarda sweden

Enligt 13 a § skattebrottslagen är skattebrott undantaget från tillämpning av förverkande- bestämmelsen i 36 kap. 1 § brottsbalken om  By a decision of 2 June 2004 the Tax Agency (Skatteverket), noting that the is criminally liable under sections 2-4 of the Tax Offences Act (Skattebrottslagen,  Holmquist, Rolf, Lindmark, Johan, Skatt och skattebrott, 2:a upplagan,.

6 § BrB). Människorov.
Vespa 150cc

Skattebrottslagen 2 § ångmaskin industriella revolutionen
motsatta talet
ponto nulo no céu letras
engelson postorder
är naturvetarna bra
swedbank hisingen öppettider
erik arosenius

Skattetillägg och skattebrott samt dess förenlighet med artikel

2 § skattebrottslagen skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt. Prova 2 veckor fritt. Har du redan ett konto på Ekonomionline?

Litteratur - Skattenytt

2 § BrB). Grov misshandel. (3 kap. 6 § BrB). Människorov. (4 kap.

Bli medlem.