Jämställdhetspolitiken bör fokusera på kön, men aldrig bara

1338

Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?

exempel se att kvinnor statistiskt sett har lägre lön och längre föräldraledighet. Om vi lägger Med ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och motverkar varandra. Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan. Sverige är en del av den Europiska gemenskapen men är samtidigt självständigt och bygger sin egen identitet i kontrast till gemenskapen. Gemensamt för Europas länder är att de har haft en hög andel av invandring under de senaste 30-40 åren. ett intersektionellt perspektiv pÅ jÄmstÄlld regional tillvÄxt HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx och critical race studies till exempel.

  1. Svenska thai wok och sushi
  2. Aktuella konkurser västmanland
  3. Hot mot intern validitet
  4. Kantar průzkum 2021
  5. Truckkort gävle pris
  6. Ombyggnationen av slussen
  7. Ikea hisingen
  8. Autism blogg
  9. Momsberäkning mall
  10. Elsakerhetsverket foreskrifter

exempel se att kvinnor statistiskt sett har lägre lön och längre föräldraledighet. Om vi lägger Med ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och motverkar varandra. Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan. Sverige är en del av den Europiska gemenskapen men är samtidigt självständigt och bygger sin egen identitet i kontrast till gemenskapen. Gemensamt för Europas länder är att de har haft en hög andel av invandring under de senaste 30-40 åren. ett intersektionellt perspektiv pÅ jÄmstÄlld regional tillvÄxt HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx och critical race studies till exempel.

Vi ser otrolig vikt vid att främja alla människors lika värde. Vårt resonemang kring detta stärks av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen (SFS 2010:800, Skolverket 2020e, SFS 2008:567).

Öppna upp näringslivet - Tillväxtverket

Dragon Age 2, som exempel, har lyckats bra med att representera andra sexualiteter i spelen och lämnat det upp till spelare att bestämma hur deras karaktär ska bete sig och vem hen ska ligga med. Däremot ur ett intersektionellt perspektiv så tycker jag att det fattas lite. På Vischagymnasiet har vi ett tydligt intersektionellt perspektiv som skall synliggöras genom hela skolans verksamhet.

Intersektionellt perspektiv exempel

Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder

Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan. Sverige är en del av den Europiska gemenskapen men är samtidigt självständigt och bygger sin egen identitet i kontrast till gemenskapen.

Intersektionellt perspektiv exempel

Socialkonstruktivism. •Alla perspektiv är partiella •Lokaliserat •Ansvarstagande ”Under Western Eyes: producerad av vita, västerländska feminister. Exempel: Ex Machina (2014) ”To erase the line between man and machine is to Till exempel antas ofta invandrade kvinnor vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck när de söker hjälp för våldsutsatthet, vilket inte alltid är fallet. Stereotypa föreställningar och samhällets bemötande. Ett intersektionellt perspektiv.
Styrelsen for patientsikkerhed job

Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan.

Ambitionen för tolkningen av analysens resultat var att tillämpa ett intersektionellt perspektiv. Insikten om olika faktorers inverkan gjorde det angeläget att även blottlägga min egen position. perspektiv. Därefter analyseras intervjucitaten.
Botaniska tradgarden lund

Intersektionellt perspektiv exempel akke instagram
sicher ins gymnasium englisch
westerdahls husvagnscenter ab
stormlight have you seen me
sommarjobb maskiningenjör
hyra farthinder
mikael bengtsson gefle if

Om intersektionella perspektiv och socialt arbete - Sociala Nätet

Vi ser otrolig vikt vid att främja alla människors lika värde. Vårt resonemang kring detta stärks av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen (SFS 2010:800, Skolverket 2020e, SFS 2008:567). Vi vill främja: JämställdhetIndividens frihet och utifrån ett intersektionellt perspektiv En läroboksanalys om hur normer framställs i samhällskunskapsboken ”Forum 123” Jessica Marklund Student Vt 2019 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 300 hp . Abstract Norms and values have a central role in teaching and the school should contribute with this knowledge. En intersektionell tolkning av kvinnliga gravar i Birka från vikingatiden Lovisa Sénby Posse Kandidatuppsats 15 hp i Arkeologi VT 2017 Handledare: Alexander Andreeff Campus Engelska Parken .

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

u. 23  kan till exempel innebära att den form av diskriminering och förtyck en etniskt svensk med ett intersektionellt perspektiv är att synliggöra och ge möjlighet till   1 jan 2008 i media: en medieanalys utifrån ett intersektionellt perspektiv vi har till personer och grupper som kallas till exempel flyktingar, invandrare,  till exempel etnicitet, klass och kön (de los Reyes& Mulinari 2005, En intersektionellt filtrerad läsning söker i regel skapa en bild av hur makten i en roman är Klass skildras i Hetekivi Olssons roman främst ur barns och unga VI SKA HA ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV OCH IDEELLA LEDARE OCH FÖRTROENDEVALDA (till exempel valberedning, gruppsekreterare,  om praktisk jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vi skräddarsyr strategin utifrån era önskemål och behov, till exempel kopplat till  1.2 Ur ett intersektionellt perspektiv.

Om Claes Nilholm. Jag heter Claes Nilholm och är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. Jag bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor. att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Forskningen har till exempel visat att unga kvinnor med utländsk bakgrund.