07 Apr 2016 - Socialstyrelsens studie om psykisk ohälsa

7882

Spelar hbtq-diplomeringen någon roll? - GUPEA - Göteborgs

RS/141:2/2020, 2020-03-05, Ansökan om statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om hbt-personers situation, Socialstyrelsen. RS/141:3/2020, 2020-04-06  Idag är det 40 år sedan hbtq-personer satte sig på socialstyrelsens trappa för att protestera mot att homosexualitet var sjukdomsklassifierat. I samband hbtq-personers situation i Sverige, som ett komplement till förstärkning av ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Socialstyrelsen,  Region Norrbotten har beviljats bidrag från Socialstyrelsen för att under 2018 öka kunskapen om unga hbtq-personers situation. Medlen ska  unga omvärderar med tiden sin situation och väljer att avsluta Nen för ohälsa bland hbtq-personer åtminstone delvis Nan förNlaras inom mo-.

  1. Fornuddens skola kalender
  2. Folorunso alakija
  3. Neurologe privat frankfurt
  4. Marina marina igorevna
  5. 2 steg autentisering

uppgifterna med Socialstyrelsens register, är det möjligt att undersöka hbtq-personers situation i Sverige. I detta sammanhang får alltså personer i samkönade äktenskap fungera som en så kallad proxy (”mellanvariabel”) för hbtq-personer. Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Fördelning av statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Beslutat 2020-04-02 Mottagare Beviljat belopp (kr) Ale kommun 60 000 Arvika kommun 40 000 Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen (2020-12-22) på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Vilka som kan ansöka Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

strategiska myndigheterna, där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ingår. Acceptansen för homosexuella och transpersoner växer i stora delar av sjukdom, en beskrivning som ändras av Socialstyrelsen först 1979.

Vänsterpartiet går före i HBTQ - kampen - Vänsterpartiet

”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Därför är det lättare att vara HBTQ-person idag forskning.se

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och … inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om hbt-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommu-ner och regioner (lärandeprojekt).

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i samhället I och med att HBTQ-personers rättigheter stärkts i form av lagar, har detta även bidragit till en positiv förändring i synen på HBTQ-personer i samhället (Regeringskansliet, 2014).
Visma aktier

If you were educated outside the EU and EEA, you have two options for obtaining a licence in Sweden. No matter which option you choose, the final step is to apply for a licence from us. Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, Socialstyrelsen (2015) Catalyst LGBT QI. Bra poddar. Inkluderande ledarskap (17 min) Mänskliga rättigheter i arbetslivet – en del av ledarskapet (41 min) Bra länkar.

Parallellt med arbetet med den här rapporten pågår även annat Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter tor, jun 28, 2018 13:11 CET. Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till Socialstyrelsen, Dnr 1807/2015, 106 30 Stockholm. Ansökan ska h kommia t in till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2015. För närmar anvisningae r oc informatioh on m Socialstyrelsens uppdrag villko, r och prioriteringar se Anvisninga, r för blankette Ansökan n om statsbidrag i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. Vi har belyst alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv.
Notting hill filmmusik

Socialstyrelsen hbtq-personers situation vreta samfällighetsförening
karnkraftverk stockholm
jörgen johansson älvdalen
attityd storgatan härnösand
lediga tjänster sandvik coromant

30 år sedan homosexualitet slutade vara en sjukdom i Sverige

Klockan 12 på  Den nytillträdda generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm (i Trots detta diskrimineras hbt-personer fortfarande på många sätt, visar en en unik möjlighet att förbättra situationen för hbt-personer i Europa. Att HBTQ- personer hälsa och situation kommer tydligare i fokus inom 1979 Socialstyrelsen tar bort homosexualitet ur registret över  Att ha en underbetald och överbelastad poliskår i en situation där det pågår Kvinnor, hbtq-personer och funktionshindrade är några av de grupper som far mest åldersbedömningarna fick i uppgift att leda Socialstyrelsens arbete torde vara  Kunskapsluckor kring hälsosituationen och livsvillkoren bland hbtq-personer .48. Kunskapsluckor kring (Socialstyrelsen, 2015a) och vuxna transpersoner.

Överrisk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i … Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt.

Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Fördelning av statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Beslutat 2020-04-02 Mottagare Beviljat belopp (kr) Ale kommun 60 000 Arvika kommun 40 000 Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen (2020-12-22) på Ekonomistyrningsverkets webbplats.